NGÀY THỨ 2: NHỮNG LỜI MỞ ĐẦU BÀI KINH ĐẠI NIỆM XỨ, CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT

Những lời mở đầu Ekāyano ayaṃ, bhikkhave, maggo Đây là con đường (đạo lộ) độc nhất. Sattānaṃ visuddhiyā: để tịnh

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY THỨ 4: TIẾP TỤC PHẦN QUÁN THÂN – BẤT TỊNH, TỨ ĐẠI, TỬ THI

NGÀY THỨ TƯ Ngày thứ tư của khóa thiền Tứ Niệm Xứ – Satipaṭṭhāna đã qua. Chúng ta lại tiếp

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY THỨ 5: TỨ NIỆM XỨ SATIPATTHANA – QUÁN CÁC CẢM THỌ

NGÀY THỨ NĂM Ngày thứ năm của khóa thiền Tứ Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna) đã qua. Chúng ta đã đi hết

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY THỨ 5: TỨ NIỆM XỨ SATIPATTHANA – QUÁN TÂM CITTANUPASSANA

Cittānupassanā – Quán tâm citte cittānupassī viharati Người hành thiền thực hành quán tâm trong tâm như thế nào? “Trong

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY THỨ 5: TỨ NIỆM XỨ SATIPATTHANA – QUÁN PHÁP DHAMMĀNUPASSANĀ

Dhammānupassanā – Quán Pháp (Quan sát các nội dung tâm trí) dhammesu dhammānupassi viharati Sống quán pháp trong các pháp.

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY THỨ 6: TỨ NIỆM XỨ – QUÁN PHÁP – CÁC UẨN, 12 XỨ, 7 CHI PHẦN GIÁC NGỘ

NGÀY THỨ SÁU Ngày thứ sáu của khóa thiền Tứ Niệm Xứ – Satipaṭṭhāra – đã qua. Chúng ta tiếp

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY THỨ 7: TỨ NIỆM XỨ SATIPATTHANA – TỨ THÁNH ĐẾ CATUSACCAPABBAṂ

NGÀY THỨ BẢY Ngày thứ bảy của khóa thiền Tứ Niệm Xứ đã qua. Chúng ta đi đến phần cuối

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY THỨ 8: HỎI ĐÁP VỀ TỨ NIỆM XỨ SATIPATTHANA – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

Hỏi và đáp Mỗi lời kinh sẽ trở nên rõ ràng khi bạn thực hành và đạt đến mục tiêu

ĐỌC CHI TIẾT

BỘ VIDEOS TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI – THIỀN SƯ S.N. GOENKA, TỲ KHƯU PHÁP THÔNG DỊCH

Bộ Videos Tứ Niệm Xứ Giảng Giải – Thiền Sư S.N. Goenka, Tỳ Khưu Pháp Thông Dịch Bộ video được

ĐỌC CHI TIẾT