Mini Anapana Meditation For All (with English & Vietnamese Subtitles) / Bài thiền Mini Anapana cho mọi người (có phụ đề tiếng Việt & tiếng Anh)

 

This video contains detailed audio/video instructions by Mr. S. N. Goenka on Anapana meditation. Instructions for playing 20-minutes min-anapana sessions:

Video này chứa những audio/video hướng dẫn chi tiết của thiền sư S. N. Goenka về thiền Anapana. Sau đây là những hướng dẫn cho thời khóa Anapana 20 phút:

This is to be played in a quiet hall or room suitable for meditation.

Các file được phát trong một căn phòng yên tĩnh thích hợp cho việc thiền định.

Participants must agree to stay for the entire time of the session, observing noble silence and should maintain segregation of males and females with no physical contact.

Thiền sinh phải đồng ý ngồi lại suốt quãng thời gian diễn ra buổi thiền, quan sát sự im lặng cao quý và nên tránh xúc chạm cơ thể giữa nam và nữ.

Participants can be anyone above the age of 10 years.

Thiền sinh có thể là bất cứ ai trên 10 tuổi.

The only instructions should be Goenkaji’s Mini Anapana recording.

Hướng dẫn duy nhất nên là bài ghi âm về thiền Anapana ngắn của Goenkaji.

There should be no charge whatsoever for attending a Mini Anapana session.

Không có một khoản phí nào khi tham gia thiền Mini Anapana.

Tải file audio bản tiếng Anh & Việt

 

Tải file audio bản tiếng Anh

 

Video Anapana Meditation for all (10 mins with English subtitles)

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *