NỘI DUNG BÀI KINH ĐẠI NIỆM XỨ MAHA SATIPATTHANA SUTTA PALI-VIỆT

Video Kinh Tứ Niệm Xứ Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ (Đại Kinh Thiết Lập Niệm) Bản Phụ Đề Pāli-Việt   Bài Kinh Đại Niệm Xứ

ĐỌC CHI TIẾT

BỘ VIDEOS TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI – THIỀN SƯ S.N. GOENKA, TỲ KHƯU PHÁP THÔNG DỊCH

Bộ Videos Tứ Niệm Xứ Giảng Giải – Thiền Sư S.N. Goenka, Tỳ Khưu Pháp Thông Dịch Bộ video được

ĐỌC CHI TIẾT