NGÀY 1 – NHỮNG KHÓ KHĂN BAN ĐẦU VÀ MỤC ĐÍCH CỦA PHƯƠNG PHÁP THIỀN

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NHẤT Những khó khăn ban đầu – mục đích của phương pháp thiền này Ngày đầu

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 4 – BỐN THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA TÂM

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ TƯ Bốn thành phần của tâm: hay biết, nhận định, cảm giác, phản ứng (thức, tưởng,

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 4 – HAI PHƯƠNG DIỆN CỦA THIỀN VIPASSANA

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ TƯ Hai phương diện của phương pháp thiền Vipassana Vipassana dạy nghệ thuật chết: làm sao

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 5 – BỐN SỰ THẬT THÁNH THIỆN (TỨ DIỆU ĐẾ)

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NĂM Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Đế): khổ, nguồn gốc của khổ, diệt khổ,

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 5 – SỰ THẬT THỨ NHẤT: KHỔ (DUKKHA)

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NĂM Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Đế) Sự thật thứ nhất: Khổ Ta bắt

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 5 – SỰ THẬT THỨ HAI: NGUỒN GỐC CỦA KHỔ

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NĂM Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Đế) Sự thật thứ hai: Nguồn gốc của

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 5 – SỰ THẬT THỨ BA: TRẠNG THÁI GIẢI THOÁT KHỔ

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NĂM Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Đế) Sự thật thứ ba: Diệt khổ (Trạng

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 5 – SỰ THẬT THỨ TƯ: CON ĐƯỜNG DIỆT KHỔ

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NĂM Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Đế) Sự thật thứ tư: Con đường diệt

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 6 – TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÁT TRIỂN Ý THỨC VÀ SỰ BÌNH TÂM

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ SÁU Tầm quan trọng của sự phát triển ý thức và sự bình tâm (niệm và

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 6 – BỐN NGUYÊN TỐ VÀ SỰ LIÊN HỆ CẢM GIÁC

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ SÁU Bốn nguyên tố (tứ đại) và sự liên hệ với cảm giác Thái tử Siddhattha

ĐỌC CHI TIẾT