THIỀN ANAPANA LÀ GÌ? THIỀN SƯ S.N. GOENKA (SONG NGỮ)

Thiền Anapana là gì? What is Anapana? इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं, येनिच्छकं यत्थकामं यथासुखं। तदज्‍जहं निग्गहेस्सामि योनिसो, हत्थिप्पभिन्‍नं विय अङ्कुसग्गहो॥ “This

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 1 – NHỮNG KHÓ KHĂN BAN ĐẦU VÀ MỤC ĐÍCH CỦA PHƯƠNG PHÁP THIỀN

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NHẤT Những khó khăn ban đầu – mục đích của phương pháp thiền này Ngày đầu

ĐỌC CHI TIẾT