THIỀN ANAPANA LÀ GÌ? THIỀN SƯ S.N. GOENKA (SONG NGỮ)

Thiền Anapana là gì? What is Anapana? इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं, येनिच्छकं यत्थकामं यथासुखं। तदज्‍जहं निग्गहेस्सामि योनिसो, हत्थिप्पभिन्‍नं विय अङ्कुसग्गहो॥ “This

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 1 – NHỮNG KHÓ KHĂN BAN ĐẦU VÀ MỤC ĐÍCH CỦA PHƯƠNG PHÁP THIỀN

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NHẤT Những khó khăn ban đầu – mục đích của phương pháp thiền này Ngày đầu

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 4 – BỐN THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA TÂM

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ TƯ Bốn thành phần của tâm: hay biết, nhận định, cảm giác, phản ứng (thức, tưởng,

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 4 – HAI PHƯƠNG DIỆN CỦA THIỀN VIPASSANA

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ TƯ Hai phương diện của phương pháp thiền Vipassana Vipassana dạy nghệ thuật chết: làm sao

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 5 – BỐN SỰ THẬT THÁNH THIỆN (TỨ DIỆU ĐẾ)

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NĂM Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Đế): khổ, nguồn gốc của khổ, diệt khổ,

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 5 – SỰ THẬT THỨ NHẤT: KHỔ (DUKKHA)

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NĂM Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Đế) Sự thật thứ nhất: Khổ Ta bắt

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 5 – SỰ THẬT THỨ HAI: NGUỒN GỐC CỦA KHỔ

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NĂM Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Đế) Sự thật thứ hai: Nguồn gốc của

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 5 – SỰ THẬT THỨ BA: TRẠNG THÁI GIẢI THOÁT KHỔ

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NĂM Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Đế) Sự thật thứ ba: Diệt khổ (Trạng

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 5 – SỰ THẬT THỨ TƯ: CON ĐƯỜNG DIỆT KHỔ

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NĂM Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Đế) Sự thật thứ tư: Con đường diệt

ĐỌC CHI TIẾT