NGÀY 6 – TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÁT TRIỂN Ý THỨC VÀ SỰ BÌNH TÂM

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ SÁU Tầm quan trọng của sự phát triển ý thức và sự bình tâm (niệm và

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 6 – BỐN NGUYÊN TỐ VÀ SỰ LIÊN HỆ CẢM GIÁC

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ SÁU Bốn nguyên tố (tứ đại) và sự liên hệ với cảm giác Thái tử Siddhattha

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 6 – NĂM CHƯỚNG NGẠI: HAM MUỐN, GHÉT BỎ, UỂ OẢI, PHÓNG TÂM, NGHI NGỜ

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ SÁU Năm chướng ngại: ham muốn, ghét bỏ, uể oải về tinh thần và thể xác,

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 10 – ÔN TẬP – TU TẬP THIỀN VIPASSANA

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ MƯỜI Tu tập Vipassana Sau khi đã định tâm bằng cách quan sát hơi thở tự

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 11 – ÁP DỤNG VIPASSANA VÀO ĐỜI SỐNG & LỜI CĂN DẶN CỦA THẦY

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ MƯỜI MỘT Tiếp tục tu tập như thế nào khi khoá thiền kết thúc Tu tập

ĐỌC CHI TIẾT