BỘ VIDEOS TÓM LƯỢC PHÁP THOẠI KHOÁ THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

Bộ Videos Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày Do Thiền Sư S.N. Goenka Giảng Dạy Theo Truyền

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 11 – ÁP DỤNG VIPASSANA VÀO ĐỜI SỐNG & LỜI CĂN DẶN CỦA THẦY

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ MƯỜI MỘT Tiếp tục tu tập như thế nào khi khoá thiền kết thúc Tu tập

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 10 – ÔN TẬP – TU TẬP THIỀN VIPASSANA

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ MƯỜI Tu tập Vipassana Sau khi đã định tâm bằng cách quan sát hơi thở tự

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 6 – NĂM CHƯỚNG NGẠI: HAM MUỐN, GHÉT BỎ, UỂ OẢI, PHÓNG TÂM, NGHI NGỜ

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ SÁU Năm chướng ngại: ham muốn, ghét bỏ, uể oải về tinh thần và thể xác,

ĐỌC CHI TIẾT