MỤC LỤC  

*****              

Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu 

Phần Nói về Sumedha 

1    – Lịch Sử Đức Phật Dīpaṅkara

2    – Lịch Sử Đức Phật Koṇḍañña

3    – Lịch Sử Đức Phật Maṅgala  

4    – Lịch Sử Đức Phật Sumana 

5    – Lịch Sử Đức Phật Revata

6    – Lịch Sử Đức Phật Sobhita  

7    – Lịch Sử Đức Phật Anomadassī   

8    – Lịch Sử Đức Phật Paduma 

9    – Lịch Sử Đức Phật Nārada 

10  – Lịch Sử Đức Phật Padumuttara 

11  – Lịch Sử Đức Phật Sumedha 

12  – Lịch Sử Đức Phật Sujāta 

13  – Lịch Sử Đức Phật Piyadassī 

14  – Lịch Sử Đức Phật Atthadassī 

15  – Lịch Sử Đức Phật Dhammadassī   

16  – Lịch Sử Đức Phật Siddhattha 

17  – Lịch Sử Đức Phật Tissa  

18  – Lịch Sử Đức Phật Phussa 

19  – Lịch Sử Đức Phật Vipassī  

20  – Lịch Sử Đức Phật Sikhī 

21  – Lịch Sử Đức Phật Vessabhū 

22  – Lịch Sử Đức Phật Kakusandha 

23  – Lịch Sử Đức Phật Koṇāgamana  

24  – Lịch Sử Đức Phật Kassapa 

25  – Lịch Sử Đức Phật Gotama

Chương Tổng Hợp về Chư Phật  

Giảng Giải về Việc Phân Chia Xá-Lợi  

   

–ooOoo–

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Pháp Sử“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Pháp Sử” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *