NGÀY 1 – NHỮNG KHÓ KHĂN BAN ĐẦU VÀ MỤC ĐÍCH CỦA PHƯƠNG PHÁP THIỀN

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NHẤT Những khó khăn ban đầu – mục đích của phương pháp thiền này Ngày đầu

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 4 – HAI PHƯƠNG DIỆN CỦA THIỀN VIPASSANA

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ TƯ Hai phương diện của phương pháp thiền Vipassana Vipassana dạy nghệ thuật chết: làm sao

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 10 – ÔN TẬP – TU TẬP THIỀN VIPASSANA

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ MƯỜI Tu tập Vipassana Sau khi đã định tâm bằng cách quan sát hơi thở tự

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 11 – ÁP DỤNG VIPASSANA VÀO ĐỜI SỐNG & LỜI CĂN DẶN CỦA THẦY

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ MƯỜI MỘT Tiếp tục tu tập như thế nào khi khoá thiền kết thúc Tu tập

ĐỌC CHI TIẾT