Abhidhammapitake Patthanapali – 5

Kusalaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sukhāya vedanāya
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)
Akusalaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sukhāya vedanāya
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)
Abyākataṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sukhāya vedanāya
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Abhidhammapitake Patthanapali – 5

Paṭṭhānapāḷi_5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *