[01] Thiền Phân tích theo Kinh
Thiền Phân tích theo Vi Diệu Pháp
Phần Thiền Vấn Ðáp
[02] Tứ Vô Lượng Phân tích theo Kinh
Tứ Vô Lượng Phân tích theo Vi Diệu Pháp
Phần Tứ Vô Lượng Vấn Ðáp
[03] Ðiều Học Phân tích theo Vi Diệu Pháp
Phần Ðiều Học Vấn Ðáp
[04] Tứ Ðạt Thông Phân tích theo Kinh
Tứ Ðạt Thông Phân tích theo Vi Diệu Pháp
Phần Tứ Ðạt Thông Vấn Ðáp
[05] Trí Phân Tích
[06] Tiểu Tông Phân Tích
[07] Pháp Tâm Phân Tích
[08] Từ vựng Pali-Việt

-ooOoo-

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *