Preface

VRI would like to extend its gratitude to the Burma Piṭaka Association and U Ko Lay for permission to publish the Essence of Tipiṭaka here in India.

Until now, this lucid and inspiring introduction to the word of the Buddha has been difficult to obtain outside Myanmar.

VRI hopes that the Guide will encourage students of Vipassana both here and abroad in their meditation practice, and also lead them to further study of the actual texts.

With the permission of U Ko Lay and the Burma Piṭaka Association, VRI has made some small changes to the general formatting and style of the book but its substance remains intact. An index has been added.

U Ko Lay was formerly the Vice-Chancellor of Mandalay University and was a devoted student of Sayagyi U Ba Khin. He is presently carrying out translation work in Yangon, where he lives with his wife.

Note: This book was published in the year 1995 and reprinted in 1998. Index is not available in the web version

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *