MỤC LỤC  

*****

    

  I. Sự Toàn Hảo về Bố Thí:

 1. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Akitti 
 2. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Saṅkha 
 3. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Kurudhamma 
 4. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Mahāsudassana 
 5. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Mahāgovinda 
 6. – Hạnh của Đức Vua Nimi 
 7. – Hạnh của Hoàng Tử Canda 
 8. – Hạnh của Đức Vua Sivi 
 9. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Vessantara 
 10. – Hạnh của Con Thỏ Hiền Trí  

 

Phẩm Akitti là phần thứ nhất.

 

II. Sự Toàn Hảo về Giới:

 1. – Hạnh của Vị Nuôi Dưỡng Mẹ  
 2. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Bhūridatta 
 3. – Hạnh của Con Rồng Campeyya 
 4. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Cullabodhi 
 5. – Hạnh của Con Trâu Chúa  
 6. – Hạnh của Con Nai Chúa Ruru  
 7. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Mātaṅga
 8. – Hạnh của Thiên Tử Dhamma  
 9. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Alīnasatta
 10. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Saṅkhapāla

 

Phẩm Con Long Tượng là phần thứ nhì

 

III. Sự Toàn Hảo về Xuất Ly:

 1. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Yudhañjaya 
 2. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Somanassa  
 3. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Ayoghara
 4. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Bhisa 
 5. – Hạnh của vị Hiền Trí Soṇa

IV. Sự Toàn Hảo về Quyết Định

 1. – Hạnh của vị Hiền Trí Temiya

V. Sự Toàn Hảo về Chân Thật:

 1. – Hạnh của con Khỉ Chúa 
 2. – Hạnh của Đạo Sĩ Sacca  
 3. – Hạnh của Chim Cút Con 
 4. – Hạnh của Vua Cá  
 5. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Kaṇhadīpāyana 
 6. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Sutasoma

VI.Sự Toàn Hảo về Từ Ái:

 1. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Suvaṇṇasāma  
 2. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Ekarāja 

 

VII. Sự Toàn Hảo về Hành Xả:

 1. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Mahālomahaṃsa 

     Uddānagāthā – Bài Kệ Tóm Tắt  

 

–ooOoo–

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *