Moggallānasuttapāṭho

1. Aādayo titālīsa vaṇṇā.
2. Dasā-do sarā.
3. Dvedve savaṇṇā.
4. Pubbo rasso.
5. Paro dīgho.
6. Kādayo byañjanā.
7. Pañca pañcakā vaggā.
8. Bindu niggahītaṃ.
9. Iyuvaṇṇā jhalā nāmassante.
10. Pitthiyaṃ.
11. Ghā.
12. Go syālapane.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Moggallānasuttapāṭho

Moggallānasuttapāṭho
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *