VIDEO 02. Ý THỨC THỰC TẠI BÊN TRONG CƠ THỂ – NGÀY 4 – S.N.GOENKA – PHÁP THOẠI KHÓA THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY

Video 02. Ý THỨC THỰC TẠI BÊN TRONG CƠ THỂ – NGÀY 4 – S.N.Goenka – Pháp Thoại Khóa Thiền Vipassana 10 Ngày

 

 

BỘ VIDEOS PHÁP THOẠI KHÓA THIỀN 10 NGÀY – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *