VIDEO 06.KHÔNG TẠO SAṄKHĀRA MỚI,TIÊU DIỆT SAṄKHĀRA CŨ-NGÀY6-GOENKA-PHÁP THOẠI KHÓA THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY

Video 06.KHÔNG TẠO Saṅkhāra MỚI,TIÊU DIỆT Saṅkhāra CŨ-NGÀY6-Goenka-Pháp Thoại Khóa Thiền Vipassana 10 Ngày

 

 

BỘ VIDEOS PHÁP THOẠI KHÓA THIỀN 10 NGÀY – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *