VIDEO 09.Ý NGHĨA QUY Y TĂNG BẢO, ĐỨC TIN & 4 NGƯỜI BẠN TỐT-NGÀY 7 -PHÁP THOẠI KHÓA THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY

Video 09.Ý NGHĨA QUY Y TĂNG BẢO, ĐỨC TIN & 4 NGƯỜI BẠN TỐT-NGÀY 7 -Pháp Thoại Khóa Thiền Vipassana 10 Ngày

 

 

BỘ VIDEOS PHÁP THOẠI KHÓA THIỀN 10 NGÀY – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *