VIDEO 11. RATANA SUTTA – KINH CHÂU BÁU | S.N. GOENKA – SPECIAL PALI CHANTING

Video 11. Ratana Sutta – Kinh Châu Báu | S.N. Goenka – Special Pali Chanting

 

 

BỘ VIDEOS SPECIAL PALI CHANTING BY S.N. GOENKA & SAYAGYI U BA KHIN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *