VIDEO BUỔI 23: CHƯƠNG VI, TỪ MỤC (6.1.4 TRG 352) TỚI HẾT MỤC (TOÁT YẾU CHƯƠNG 6 TRG 365) – PALI HÀM THỤ

Video Buổi 23: CHƯƠNG VI, Từ Mục (6.1.4 Trg 352) Tới Hết Mục (Toát Yếu Chương 6 Trg 365) – PALI HÀM THỤ

 

 

BỘ VIDEOS PALI HÀM THỤ – NI SƯ LIỄU PHÁP

 

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *