VIDEO [ENGLISH-VIETNAMESE SUBTITLE] VIPASSANA MORNING CHANTING – DAY 2 – S.N. GOENKA

Video [English-Vietnamese Subtitle] Vipassana Morning Chanting – Day 2 – S.N. Goenka

 

 

[PALI-ENG-VIETSUB] MORNING PALI CHANTING – S.N. GOENKA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *