5. KINH CUNDA

83. (Cunda, con trai người thợ rèn nói):“Con hỏi bậc Hiền Trí, vị có tuệ bao la,đức Phật, đấng Pháp chủ, có tham ái đã được xa lìa,bậc tối thượng của loài người, vị quý cao trong số các xa phu rằng:Ở thế gian có bao nhiêu hạng Sa-môn? Nào, xin Ngài hãy nói điều ấy.”

84. (Đức Phật nói: “Này Cunda,)có bốn hạng Sa-môn, không có hạng thứ năm.Được hỏi trực diện, Ta nói rõ các hạng ấy cho ngươi:Hạng chiến thắng Đạo Lộ, và hạng thuyết giảng Đạo Lộ,hạng sống theo Đạo Lộ, và hạng làm ô uế Đạo Lộ.”

85. (Cunda, con trai người thợ rèn nói):“Chư Phật nói gì về hạng chiến thắng Đạo Lộ,bậc thuyết giảng Đạo Lộ là vô song nghĩa là thế nào?Được hỏi xin Ngài hãy nói cho con về hạng sống theo Đạo Lộ,rồi xin Ngài hãy nói cho con rõ về hạng làm ô uế Đạo Lộ.” 

86. “Ai đã vượt qua sự nghi ngờ, không còn mũi tên,thỏa thích Niết Bàn, không còn thèm muốn,vị hướng đạo của thế gian luôn cả chư Thiên,chư Phật nói vị như thế ấy là hạng chiến thắng Đạo Lộ. 

87. Ở đây, ai biết được tối thượng (Niết Bàn) là tối thượng,vị nói lên và phân tích Giáo Pháp ở ngay đây,vị ấy là bậc hiền trí, cắt đứt nỗi hoài nghi, không còn dục vọng,người ta đã gọi vị tỳ khưu thứ nhì là hạng thuyết giảng Đạo Lộ. 

88. Khi nền tảng Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng, vị nàosống theo Đạo Lộ, tự chế ngự, có niệm,đang thân cận các pháp không có tính chất tội lỗi,người ta đã gọi vị tỳ khưu thứ ba là hạng sống theo Đạo Lộ. 

89. Sau khi đã cải trang ở giữa những vị có sự hành trì tốt đẹp,kẻ xông xáo, kẻ làm hư hỏng các gia đình, xấc xược,xảo quyệt, không tự chế ngự, loại vỏ trấu,sống trá hình, kẻ ấy là hạng làm nhơ Đạo Lộ. 

90. Và người tại gia nào đã thấu hiểu những hạng này,là đệ tử các bậc Thánh, có sự nghe nhiều, có tuệ,sau khi biết rằng: ‘Tất cả các hạng ấy là như thế ấy,’sau khi nhìn thấy như thế, không làm suy giảm niềm tin của người ấy,bởi vì làm thế nào vị không hư hỏng với kẻ xấu xa,vị trong sạch với kẻ không trong sạch lại có thể xem như nhau?” 

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Kinh Tập“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Kinh Tập” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *