Abhidhammapitake Yamakapali – 2

Tayo saṅkhārā – kāyasaṅkhāro, vacīsaṅkhāro, cittasaṅkhāroti. Assāsapassāsā kāyasaṅkhāro,
vitakkavicārā vacīsaṅkhāro, saññā ca vedanā ca cittasaṅkhāro. Ṭhapetvā vitakkavicāre sabbepi
cittasampayuttakā dhammā cittasaṅkhāro.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Abhidhammapitake Yamakapali – 2

Yamakapāḷi_2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *