Abhidhammapitake Yamakapali – 3

(Ka) kusalā kusalā dhammā?
(Kha) kusalā dhammā kusalā?
(Ka) akusalā akusalā dhammā?
(Kha) akusalā dhammā akusalā?
(Ka) abyākatā abyākatā dhammā?
(Kha) abyākatā dhammā abyākatā?

Tải Sách Ebook Tại Đây: Abhidhammapitake Yamakapali – 3

Yamakapāḷi_3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *