GÕ PĀḶI VÀ SANSKRIT DÀNH CHO IOS VÀ IPADOS 13

Gõ Pali và Sanskrit dành cho iOS và iPadOS 13

1. Cho bàn phím ảo:

Để cài đặt: Trong Cài đặt / Cài đặt chung / Bàn phím / Thêm bàn phím mới, chọn Tiếng Hindi (Chữ La tinh) / QWERTY, rồi hoàn tất

Để gõ: Chạm và giữ phím để chọn.

Chạm và giữ “a” để chọn “ā”,
tương tự cho “i” để chọn “ī”,
“u” để chọn “ū”,
“o” để chọn “ō”,
“t” để chọn “ṭ”,
“d” để chọn “ḍ”,
“n” để chọn “ṇ”, “ṅ” hay “ñ”,
“s”để chọn “ś” hay “ṣ”,
“m” để chọn “m̐” (tạm đỡ cho “ṁ” hay “ṃ”),
“r” to get “ṛ” or “r̥” (tạm đỡ cho “ṝ”)

Để có “ṃ”, “ṁ” hay “ṝ”: Trong Cài đặt / Cài đặt chung / Bàn phím / Thay thế văn bản, gõ “ṃ”, “ṁ” hay “ṝ” trong chỗ “Cụm từ”, và gõ “.m” hay “.r” trong chỗ “Phím tắt”; khi gõ thực tế sẽ cần thêm phím khoảng cách phía trước và sau để gõ “.m” mà được “ṃ”.

2. Cho bàn phím thực (kết nối qua bluetooth hay qua cổng smart connector):

Để cài đặt: In Trong Cài đặt / Cài đặt chung / Bàn phím /Bàn phím thực / Tiếng Anh (Hoa Kỳ) hoặc Tiếng Việt, rồi chọn ABC – Mở rộng.

Để gõ:
Có dấu “¯” bằng cách bấm phím ⌥ (Option key) và “a”,
tương tự cho “.” = ⌥+x ,
“˙” = ⌥+w ,
“˜” = ⌥+n,
“´” = ⌥+e
Ví dụ
ī = ⌥+a+i
ṭ = ⌥+x+t
ṅ = ⌥+w+n
ñ = ⌥+n+n
ś = ⌥+e+s
ṝ = ⌥+a+r

 

Nguồn Sư Hiripañño Tuệ Tàm

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *