2. KINH DHANIYA

18. (Người chăn nuôi bò Dhaniya[1] nói)“Tôi có cơm đã nấu chín, có sữa đã vắt xong,cư ngụ cùng gia đình bên bờ sông Mahī,cái chòi đã được lợp kín, lửa đã được nhóm lên.Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.”[1] Người chăn nuôi bò Dhaniya (dhaniyo gopo): Dhaniya là tên một người con trai phú hộ, gopo (gopī: nữ tánh) là người chăn nuôi trâu bò của chính mình, còn người chăn giữ trâu bò của người khác để nhận tiền công gọi là gopālaka (SnA. i, 28). Chú Giải cho biết bầy bò của Dhaniya có số lượng là 30.000 con, (trong số đó) 27.000 con được vắt sữa (Sđd. 26).

19. (Đức Thế Tôn nói)“Ta không có giận dữ, sự bướng bỉnh đã xa lìa,cư ngụ một đêm bên bờ sông Mahī,cái chòi (bản ngã) đã được mở ra, lửa đã được diệt tắt.Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.”

20. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói)“Ruồi và muỗi không tìm thấy,bầy bò bước đi ở đầm lầy có cỏ đã mọc,thậm chí cơn mưa đến, chúng cũng có thể chịu đựng.Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.”

21. (Đức Thế Tôn nói)“Chiếc bè quả đã được buộc lại, đã khéo được tạo ra.Ta đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, sau khi đã chế ngự dòng lũ;nhu cầu với chiếc bè không tìm thấy.Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.”

22. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói)“Người vợ của tôi nhu thuận, không tham lam,hợp ý, cùng chung sống thời gian dài,tôi không được nghe bất cứ điều gì xấu xa của nàng.Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.”

23. (Đức Thế Tôn nói)“Tâm của Ta nhu thuận, đã được giải thoát,được phát triển toàn diện, khéo được huấn luyện thời gian dài,hơn nữa điều xấu xa của Ta không tìm thấy.Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.”

24. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói)“Tôi sinh sống bằng lợi tức của bản thân,và những người con trai của tôi cùng sống chung, không bệnh tật,tôi không nghe bất cứ điều gì xấu xa của chúng.Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.”

25. (Đức Thế Tôn nói)“Ta không là người làm thuê cho bất cứ ai,với sự thành tựu (phẩm vị Toàn Tri) Ta du hành ở khắp thế gian,nhu cầu về lương bổng không tìm thấy,Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.”

26. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói)“(Tôi) có các bò con mới lớn, có các bò cái cho con bú,có các bò cái mang thai, luôn cả các bò cái vừa trưởng thành,ở đây cũng có con bò đực, chúa đàn.Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.”27. (Đức Thế Tôn nói)“(Ta) không có các bò con mới lớn, không có các bò cái cho con bú,không có các bò cái mang thai, luôn cả các bò cái vừa trưởng thành,ở đây cũng không có con bò đực, chúa đàn.Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.”

28. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói)“Các cây cọc đã được chôn xuống, không bị lay động.Các dây buộc mới, làm bằng cỏ muñja, có phẩm chất tốt,ngay cả các con bò cái cho con bú cũng không thể giật đứt.  Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.”

29. (Đức Thế Tôn nói)“Tựa như con bò đực đã cắt đứt các sự trói buộc,tựa như con voi đã bứt lìa sợi dây rừng thối tha,Ta sẽ không đi đến việc nằm ở bào thai lần nữa.Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.”

30. Ngay khi ấy, có đám mây lớn đã đổ mưalàm tràn ngập vùng đất trũng và đất cao.Sau khi nghe được Trời đang mưa,Dhaniya đã nói lên ý nghĩa này:

31. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói)“Quả thật lợi ích của chúng tôi là không ít,chúng tôi đã được gặp đức Thế Tôn.Thưa đấng Hữu Nhãn, chúng con đi đến nương tựa Ngài.Thưa bậc Đại Hiền Trí, xin Ngài hãy là bậc Đạo Sư của chúng con.

32. Vợ và con là những người nhu thuận, hãy cho chúng con thực hành Phạm hạnh ở nơi đấng Thiện Thệ, hãy cho chúng con trở thành những người đi đến bờ kia của sanh tử, những người thực hiện sự chấm dứt khổ đau.

33. (Ma Vương ác độc nói)“Người có con trai vui vẻ với các con trai,tương tự y như thế, người chủ bầy bò vui vẻ với bầy bò.Bởi vì mầm tái sanh là niềm vui vẻ của con người,bởi vì người nào không có mầm tái sanh, người ấy không vui vẻ.”

34. (Đức Thế Tôn nói)“Người có con trai sầu muộn với các con trai,tương tự y như thế, người chủ bầy bò sầu muộn với bầy bò.Bởi vì mầm tái sanh là nỗi sầu muộn của con người,bởi vì người nào không có mầm tái sanh, người ấy không sầu muộn.”

Dứt Kinh Dhaniya.

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Kinh Tập“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Kinh Tập” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *