Khuddakanikaye Jatakapali 1

Apaṇṇakaṃ ṭhānameke, dutiyaṃ āhu takkikā;
Etadaññāya medhāvī, taṃ gaṇhe yadapaṇṇakanti
[taṃ gaṇheyya apaṇṇakaṃ (ka.)]. Apaṇṇakajātakaṃ paṭhamaṃ.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Khuddakanikaye Jatakapali 1

Jātakapāḷi_1
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *