Khuddakanikaye Itivuttakapali

Vuttañhetaṃ bhagavatā, vuttamarahatāti me sutaṃ –‘‘Ekadhammaṃ, bhikkhave, pajahatha; ahaṃ vo pāṭibhogo anāgāmitāya. Katamaṃ ekadhammaṃ?

Lobhaṃ, bhikkhave, ekadhammaṃ pajahatha; ahaṃ vo pāṭibhogo anāgāmitāyā’’ti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati – ‘‘Yena lobhena luddhāse, sattā gacchanti duggatiṃ; Taṃ lobhaṃ sammadaññāya, pajahanti vipassino; Pahāya na punāyanti, imaṃ lokaṃ kudācana’’nti. Ayampi attho vutto bhagavatā, iti me sutanti. Paṭhamaṃ.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Khuddakanikaye Itivuttakapali

Itivuttakapāḷi
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *