NGÀY 9 – TÓM LƯỢC PHÁP THOẠI KHOÁ THIỀN VIPASSANA 10 – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày

Ngày 9

Thiền Sư S.N. Goenka

DAY NINE DISCOURSE

Application of the technique in daily life—the ten parami.

Bài giảng ngày thứ chín

Áp dụng kỹ thuật này vào cuộc song hang ngày –mười parami (hạnh ba-la-mật).

Tải Sách Ebook Tại Đây: Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Ngày 9

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày - Ngày 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *