MỤC LỤC

I. YUGANADDHAVAGGO – PHẨM KẾT HỢP CHUNG:

 1. Yuganaddhakathā – Giảng về sự Kết Hợp Chung
 2. Saccakathā – Giảng về Chân Lý
 3. Bojjhaṅgakathā – Giảng về Giác Chi
 4. Mettākathā – Giảng về Từ Ái   
 5. Virāgakathā – Giảng về Ly Tham Ái
 6. Paṭisambhidākathā – Giảng về sự Phân Tích
 7. Dhammacakkakathā – Giảng về Pháp Luân
 8. Lokuttarakathā – Giảng về Tối Thượng ở Thế Gian  
 9. Balakathā – Giảng về Lực 
 10. Suññatākathā – Giảng về Không Tánh

II. PAÑÑĀVAGGO – PHẨM TUỆ:

 1. Paññākathā – Giảng về Tuệ 
 2. Iddhikathā – Giảng về Thần Thông
 3. Abhisamayakathā – Giảng về Sự Lãnh Hội
 4. Vivekakathā – Giảng về Sự Viễn Ly  
 5. Cariyākathā – Giảng về Hành Vi
 6. Pāṭihāriyakathā – Giảng về Phép Kỳ Diệu
 7. Samasīsikathā – Giảng về Các Pháp Đứng Đầu được Tịnh Lặng  
 8. Satipaṭṭhānakathā – Giảng về sự Thiết Lập Niệm
 9. Vipassanākathā – Giảng về Minh Sát
 10. Mātikākathā – Giảng về Các Tiêu Đề

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Phân Tích Đạo II“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Phân Tích Đạo II” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

 

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *