VIDEO NGÀY #2 KHOÁ SATI: NHỮNG LỜI MỞ ĐẦU BÀI KINH ĐẠI NIỆM XỨ, CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT – TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI

Video Ngày #2 Khoá Sati: Những Lời Mở Đầu Bài Kinh Đại Niệm Xứ, Con Đường Độc Nhất – Tứ Niệm Xứ Giảng Giải

 

 

BỘ VIDEOS TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *