VIDEO NGÀY #1 KHOÁ SATI: 3 PHƯƠNG DIỆN CỦA DHAMMA VĂN TƯ TU – S.N. GOENKA – TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI

Video Ngày #1 Khoá Sati: 3 Phương Diện Của Dhamma Văn Tư Tu – S.N. Goenka – Tứ Niệm Xứ Giảng Giải

 

 

BỘ VIDEOS TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *