VIDEO NGÀY #2 KHOÁ SATI: TÊN BÀI KINH MAHA SATIPATTHANA SUTTA & GIỚI THIỆU LỊCH SỬ – TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI

Video Ngày #2 Khoá Sati: Tên Bài Kinh Maha Satipatthana Sutta & Giới Thiệu Lịch Sử – Tứ Niệm Xứ Giảng Giải

 

 

BỘ VIDEOS TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *