VIDEO NGÀY #6 KHOÁ SATI: TIẾP TỤC QUÁN PHÁP – CÁC UẨN, 12 XỨ – S.N. GOENKA – TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI

Video Ngày #6 Khoá Sati: Tiếp Tục Quán Pháp – Các Uẩn, 12 Xứ – S.N. Goenka – Tứ Niệm Xứ Giảng Giải

 

 

BỘ VIDEOS TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *