VIDEO NGÀY #5 KHOÁ SATI: QUÁN PHÁP DHAMMĀNUPASSANĀ – 5 CHƯỚNG NGẠI – S.N. GOENKA – TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI

Video Ngày #5 Khoá Sati: Quán Pháp Dhammānupassanā – 5 Chướng Ngại – S.N. Goenka – Tứ Niệm Xứ Giảng Giải

 

 

BỘ VIDEOS TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *