VIDEO NGÀY #7: TIẾP TỤC QUÁN PHÁP – TỨ THÁNH ĐẾ – TRẠNG THÁI & CON ĐƯỜNG DIỆT KHỔ – TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI

Video Ngày #7: Tiếp Tục Quán Pháp – Tứ Thánh Đế – Trạng Thái & Con Đường Diệt Khổ – Tứ Niệm Xứ Giảng Giải

 

 

BỘ VIDEOS TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *