VIDEO NGÀY #7: TIẾP TỤC QUÁN PHÁP – TỨ THÁNH ĐẾ – SỰ THẬT KHỔ & NGUYÊN NHÂN KHỔ – TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI

Video Ngày #7: Tiếp Tục Quán Pháp – Tứ Thánh Đế – Sự Thật Khổ & Nguyên Nhân Khổ – Tứ Niệm Xứ Giảng Giải

 

 

BỘ VIDEOS TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *