VIDEO NGÀY #4 KHOÁ SATI: TIẾP TỤC PHẦN QUÁN THÂN – BẤT TỊNH, TỨ ĐẠI, TỬ THI-GOENKA – TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI

Video Ngày #4 Khoá Sati: Tiếp Tục Phần Quán Thân – Bất Tịnh, Tứ Đại, Tử Thi-Goenka – Tứ Niệm Xứ Giảng Giải

 

 

BỘ VIDEOS TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *