VIDEOS PALI LECTURES & OTHER STUFF (LEARN PALI CHANNEL)

Videos Pali lectures & Other stuff (Learn Pali Channel)

  • What is Pali Language? A history | Learn Pāli Basics
  • The Proto-History of Buddhist Translation: From Gāndhārī and Pāli to Han-Dynasty Chinese
  • Pali 4.0: A Digital Approach in Learning Pali for the Contemporary Era_Bangkok,Thailand (Oct 2018)
  • Book Discussion Buddhism and Pali 04 Feb 2019
  • Reflections on the nature of, and attitudes to, becoming (bhava) in the Pali tradition
  • The ur-text of the Pali Tipiṭaka – Alex Wynne
  • Tim Ferriss shares how to master any skill by deconstructing it | The Next Web
  • How I learned Pali (Theravada Buddhism) and my Positive Experiences in the Field
  • Tripitaka and the First Buddhist Council -by Ajahn Jayasaro

 

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *