Vuttodayaṃ

Ratanattayappaṇāma
1. Nama’tthu jana santāna, tama santāna bhedino;
Dhammu’jjalanta rucino, munindo’dāta rocino.
Nimitta
2. Piṅgalā’cariyādīhi, chandaṃ ya muditaṃ purā;
Suddhamāgadhikānaṃ taṃ, na sādheti yathicchitaṃ [ya’dicchitaṃ yati’cchitaṃ (ka.)].
Ganthaparimāṇa
3. Tato māgadhabhāsāya, mattā,vaṇṇa,vibhedanaṃ;
Lakkhya lakkhaṇa saṃyuttaṃ, pasanna’ttha,pada,kkamaṃ.
Abhidhānādi
4. Idaṃ vuttodayaṃ nāma, lokiya’cchandanissitaṃ;
Ārabhissa’mahaṃ dāni, tesaṃ sukhavibuddhiyā.
Gaṇasaṅketasaññā
5. Sabbaglā mnā,’digalahū, bhyā’,majjha’nta garū jasā;
Majjha’ntalā ra,te’te’ṭṭha, gaṇā go garu,lo lahu.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Vuttodayaṃ

Vuttodayaṃ
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *