For the Benefit of Many (Vipassana Research Institute Version)

For the Benefit of Many (Vipassana Research Institute Version)

Free Dhamma Books from VRI

Stay at home and read inspirational books. Enhance your knowledge of Dhamma.

These PDF books are being offered as a donation from grateful students of Vipassana. If you wish to make a contribution to this effort, please click here.

May all those who read these books be benefited.  May all beings be happy.

 

35. For-the-Benefit-of-Many (Dana)

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *