THE ART OF DYING – HIDING FROM THE WISDOM OF ANICCA

Hiding from the Wisdom of Anicca

For centuries, humans have devised countless products in an attempt to improve the appearance of the body, disguise its odor, halt its decay, mask its physical and mental pain—all to create an illusion of beauty, happiness, and constancy. Markets flourish selling jewelry, fashionable clothing, hair dyes, makeup, anti-wrinkle creams, deodorants, perfumes, alcohol, drugs, and more.

The truth of the material body has been buried deep in the unconscious mind, and its products are the soil that covers the casket. The Buddha unearthed the truth of material form. He understood experientially its moment-to-moment decay and the overall withering that leads to death, and discovered that the truth of anicca within the body was the key to nibbāna.

We all have inklings of this truth but hide from it, because it exposes a deeply pervasive fear of loss entangled with our strong attachment to the mistaken perception of a permanent body housing an eternal “I.”

Vipassana meditation brings the mind-body’s true nature into view, with its incessant changing quality—anicca. Developing equanimity towards the reality of the mind-body is what breaks down our attachment to it and leads us to liberation.

 

Bài viết này được trích từ cuốn sách The Art of Dying – Thiền Sư S.N.Goenka và nhiều tác giả khác.

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *