THE ART OF DYING – THE DEATHS OF OUR CHILDREN

The Deaths of Our Children

It doesn’t matter how old one’s children are, losing a child to death is incomprehensible suffering. So great is the grief that in many cases parents are no longer able to remain a source of strength for each other, and a marriage founders.

Grief is a very deep and painful saṅkhāra, but our meditation can help us cope with its intensity. Through our daily practice, both our understanding of impermanence and our development of equanimity towards it become our refuge, a sheltered place where we can regain our balance and strength to carry on.

Our practice has the potential to heal our emotions and balance our mind. On the path of equanimous acceptance, there is eventual deliverance from our suffering.

 

Bài viết này được trích từ cuốn sách The Art of Dying – Thiền Sư S.N.Goenka và nhiều tác giả khác.

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *