Kaccāyanabyākaraṇaṃ

1, 1. Attho akkharasaññāto.
2, 2. Akkharāpādayo ekacattālisaṃ.
3, 3 Tatthodantā sarā aṭṭha.
4, 4. Lahumattā tayo rassā.
5, 5. Aññe dīghā.
6, 8. Sesā byañjanā.
7, 9. Vaggā pañcapañcaso mantā.
8, 10. Aṃiti niggahitaṃ.
9, 11. Parasamaññā payoge.
10, 12. Pubbamadhoṭhitamassaraṃ sarena viyojaye

Tải Sách Ebook Tại Đây: Kaccāyanabyākaraṇaṃ

Kaccāyanabyākaraṇaṃ
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *