Majjhima Nikāya – The Middle Length Sayings

Translated from the Pali by I.B. Horner, M.A. Associate of Newham College, Cambridge First Published in 1954

Copyright The Pali Text Society Commercial Rights Reserved Creative Commons License

Namo tassa Bhagavato arahato Sammā-sambuddhassa
Praise to the Lord, the Perfected One, the Completely Self-awakened One

Tải Sách Ebook Tại Đây: Majjhima Nikāya – The Middle Length Sayings

Majjhima Nikāya
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *