NGHỆ THUẬT SỐNG – THIỀN SƯ S.N. GOENKA & WILLIAM HART

Nghệ Thuật Sống

Do Thiền Sư S.N. Goenka giảng dạyz

The Art of Living – William Hart

LỜI NÓI ĐẦU

Tôi sẽ mãi mãi biết ơn pháp Thiền Vipassana đã thay đổi cuộc đời tôi. Khi mới bắt đầu học phương pháp Thiền này, tôi có cảm giác như đang đi trong mê lộ, và sau cùng đã tìm được vương đạo. Từ đó tôi tiếp tục con đường này. Với mỗi bước, mục đích càng được sáng tỏ hơn: giải thoát được mọi khổ đau và được toàn giác. Tôi không thể tuyên bố mình đã tới đích cuối cùng, nhưng tôi tin chắc rằng con đường này sẽ dẫn thẳng tới đó.

Tôi đã mang ơn Sayagyi U BA KHIN và một dòng các thiền sư đã giữ gìn kỹ thuật này sống còn hàng ngàn năm kể từ thời Đức Phật. Nhân danh họ, tôi khuyến khích các người khác theo con đường này để họ cũng có thể tìm được lối thoát khỏi khổ đau.

Mặc dầu hàng ngàn người từ các quốc gia Tây phương đã học Vipassana nhưng cho đến nay chưa có một cuốn sách nào viết về phương pháp Thiền này một cách chính xác. Tôi rất vui mừng thấy bây giờ đã có một Thiền giả nghiêm chỉnh nhận lãnh công việc này.

Mong rằng qua cuốn sách này các Thiền sinh Vipassana sẽ hiểu nhiều hơn, và nhiều người khác sẽ thử kỹ thuật này để có thể kinh nghiệm được hạnh phúc của sự giải thoát.

Mong rằng người đọc sẽ học nghệ thuật sống để tìm sự bình an và hòa hợp nội tâm và tạo sự bình an và hòa hợp cho người khác.

Nguyện mọi chúng sanh đều được hạnh phúc!

Bombay
Tháng 4, năm 1986.

S. N. GOENKA

Tải Sách Ebook Tại Đây: Nghệ Thuật Sống

Tải sách ebook bản tiếng Anh tại đây: Art Of Living

Nghệ Thuật Sống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *