TRƯỞNG LÃO KỆ

PHẨM THỨ CHÍN

81.

  1. “Việc ác nào đã được tạo ra bởi tôi trong các kiếp sống khác trước đây, ngay tại đây (trong kiếp này) việc ấy sẽ chịu cảm thọ, sự việc khác không tìm thấy.”

Đại đức trưởng lão Samitigutta đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Samitigutta.

82.

  1. “Này con thơ, bất cứ nơi nào mà các việc khất thực dễ dàng, có các sự an toàn, và không có các nỗi sợ hãi, con hãy đi đến nơi ấy. Con chớ bị tác động bởi sầu muộn.”

Đại đức trưởng lão Kassapa đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Kassapa.

83.

  1. “Này Sīha, hãy sống, không xao lãng, không biếng nhác, cả ngày lẫn đêm. Hãy phát triển thiện pháp, hãy mau mau buông bỏ xác thân.”

Đại đức trưởng lão Sīha đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Sīha.

84.

  1. “Sau khi ngủ trọn đêm, ban ngày thích thú trong việc tụ hội, vậy thì khi nào kẻ có trí tồi sẽ thực hiện việc chấm dứt khổ đau?”

Đại đức trưởng lão Nīta đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Nīta.

85.

  1. “Vị rành rẽ về biểu hiện của tâm, sau khi biết được vị của sự tách ly, trong khi tham thiền, thận trọng, có niệm, có thể chứng đạt sự an lạc không liên hệ vật chất.”

Đại đức trưởng lão Sunāga đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Sunāga.

86.

  1. “Bên ngoài đây (Giáo Pháp này), đạo lộ của các vị thuyết giáo khác, đủ các hạng, không dẫn đến Niết Bàn giống như cái này, đức Thế Tôn chỉ dạy hội chúng như vậy, bậc Đạo Sư chỉ cho thấy chính lòng bàn tay của mình.”

Đại đức trưởng lão Nāgita đã nói lời kệ như thế.  

Kệ ngôn của trưởng lão Nāgita.

87.

  1. “Các uẩn đã được thấy đúng theo bản thể, tất cả các hữu đã được phá tan, việc luân hồi tái sanh đã được triệt tiêu, giờ đây không còn tái sanh nữa.”

Đại đức trưởng lão Paviṭṭha đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Paviṭṭha.

88.

  1. “Quả thật, tôi đã có thể nâng bản thân ra khỏi nước đưa vào đất liền. Trong khi đang bị cuốn trôi ngay ở trong dòng nước lũ, tôi đã thấu triệt các Sự Thật.”

Đại đức trưởng lão Ajjuna đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Ajjuna.

89.

  1. “Các bãi bùn và đầm lầy đã được vượt qua, các vực thẳm đã được tránh xa, các dòng nước lũ và các mối buộc thắt đã được thoát khỏi, tất cả các sự ngã mạn đã được diệt trừ.”

Đại đức trưởng lão Devasabha thứ nhất đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Devasabha thứ nhất.

90.

  1. “Năm uẩn đã được biết toàn diện, chúng tồn tại với gốc rễ đã bị cắt đứt, việc luân hồi tái sanh đã được triệt tiêu, giờ đây không còn tái sanh nữa.”

Đại đức trưởng lão Sāmidatta đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Sāmidatta.

Phẩm thứ chín.

*****

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY

“Vị trưởng lão Samitigutta, vị Kassapa, vị có tên Sīha, vị Nīta, vị Sunāga, vị Nāgita, vị Paviṭṭha, vị ẩn sĩ Ajjuna, vị Devasabha, và vị trưởng lão Sāmidatta có năng lực vĩ đại.”

–ooOoo–

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Trưởng Lão Kệ“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Trưởng Lão Kệ” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *