TRUNG TÂM THIỀN VIPASSANA THEO PHƯƠNG PHÁP NGÀI GOENKA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

CÁC TRUNG TÂM THIỀN VIPASSANA CHÍNH THỨC VÀ KHÔNG CHÍNH THỨC THEO PHƯƠNG PHÁP NGÀI GOENKA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Xem danh sách các trung tâm tại đây: https://www.dhamma.org/vi/locations/directory 

Xem bản đồ các trung tâm tại đây: https://www.dhamma.org/vi/maps#001 

Thế Giới 214 (Các) trung tâm, 140 (Các) cơ sở không chính thức
Châu Phi 1 (Các) trung tâm, 24 (Các) cơ sở không chính thức
Đông Phi 10 (Các) cơ sở không chính thức
Ethiopia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Ethiopia · Vipassana Meditation in Ethiopia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kenya 1 (Các) cơ sở không chính thức

Nairobi, Nairobi 00500 · Kenya Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Madagascar 1 (Các) cơ sở không chính thức

Antsirabé · Vipassana Madagascar

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mauritius 1 (Các) cơ sở không chính thức

Mauritius · Vipassana Meditation in Mauritius

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mozambique 1 (Các) cơ sở không chính thức

Mozambique · Vipassana Meditiation in Mozambique

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Réunion 1 (Các) cơ sở không chính thức

Ile de la Réunion · Reunion Island Vipassana Meditation

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Rwanda 1 (Các) cơ sở không chính thức

Kigali · Vipassana Meditiation in Rwanda

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tanzania 1 (Các) cơ sở không chính thức

Tanzania · Vipassana Meditation in Tanzania

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Uganda 1 (Các) cơ sở không chính thức

Uganda · Vipassana Meditation in Uganda

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Zimbabwe 1 (Các) cơ sở không chính thức

Zimbabwe · Vipassana Meditation in Zimbabwe

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Trung Phi 1 (Các) cơ sở không chính thức

Angola 1 (Các) cơ sở không chính thức

Benguela · Vipassana Meditation in Angola

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bắc Phi 5 (Các) cơ sở không chính thức

Ai Cập 1 (Các) cơ sở không chính thức

Egypt · Vipassana Meditation in Egypt

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ma-rốc 1 (Các) cơ sở không chính thức

Marrakech · Vipassana Meditation in Morocco

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Sudan 2 (Các) cơ sở không chính thức

Juba · South Sudan

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Khartoum · Vipassana Meditation in Sudan

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tunisia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Tunisia · Vipassana Meditation in Tunisia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Miền Nam Châu Phi 1 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Namibia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Namibia · Vipassana Meditation in Namibia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nam Phi 1 (Các) trung tâm

Western Cape, Worcester · Dhamma Patākā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Swaziland 1 (Các) cơ sở không chính thức

Swaziland · Meditation in Swaziland

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tây Phi 6 (Các) cơ sở không chính thức

Benin 1 (Các) cơ sở không chính thức

Benin · Vipassana Meditation in Benin

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Burkina Faso 1 (Các) cơ sở không chính thức

Koudougou · Vipassana Meditation in Burkina Faso

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ghana 1 (Các) cơ sở không chính thức

Kumasi · Vipassana Meditation in Ghana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

LIberia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Monrovia · Vipassana Liberia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mali 1 (Các) cơ sở không chính thức

Mali · Vipassana Méditation Mali

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nigeria 1 (Các) cơ sở không chính thức

Nigeria · Vipassana Meditation in Nigeria

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Châu Mỹ 28 (Các) trung tâm, 43 (Các) cơ sở không chính thức

Châu Mỹ Latinh 10 (Các) trung tâm, 37 (Các) cơ sở không chính thức

Argentina 2 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Argentina · Vipassana Meditation in Argentina

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Buenos Aires, Brandsen · Dhamma Sukhadā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Córdoba, Capilla del Monte · Dhamma Viriya

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mendoza · Vipassana Argentina – Mendoza

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bolivia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Bolivia · Vipassana Meditation in Bolivia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Brazil 3 (Các) trung tâm, 4 (Các) cơ sở không chính thức

Brazil · Vipassana in Brazil

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Distrito Federal, Planalto Central · Vipassana Brasil – Planalto Central (Brasilia)

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Engenheiro Paulo de Frontin, Rio de Janeiro · Dhamma Santi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Minas Gerais · Vipassana Brasil – Minas Gerais

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nordeste · Vipassana Brasil – Nordeste

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Paraná · Vipassana Brasil – Parana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Santana de Parnaíba, São Paulo · Dhamma Saraṇa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Chile 1 (Các) cơ sở không chính thức

Chile · Vipassana Chile

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Colombia 2 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Bogota · Vipassana Colombia – Bogotá

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Colombia · All Colombia Courses

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Cundinamarca, San Antonio del Tequendama · Dhamma Nandanavana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Medellín / San Antonio de Pereira (Rionegro) / Cali / Pereira · Dhamma Gutti

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Costa Rica 1 (Các) cơ sở không chính thức

San Jose · Vipassana Costa Rica

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Cuba 1 (Các) cơ sở không chính thức

La Habana · Vipassana Cuba

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Curaçao 1 (Các) cơ sở không chính thức

Curaçao · Curaçao Vipassana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Cộng hòa Dominica 1 (Các) cơ sở không chính thức

Santo Domingo · Vipassana Dominican Republic

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ecuador 3 (Các) cơ sở không chính thức

Cuenca · Vipassana Ecuador – Cuenca

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ecuador · Vipassana Meditation in Ecuador

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Quito · Vipassana Ecuador – Quito

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

El Salvador 1 (Các) cơ sở không chính thức

El Salvador · Vipassana El Salvador

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Guatemala 1 (Các) cơ sở không chính thức

Guatemala · Vipassana Guatemala

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Haiti 1 (Các) cơ sở không chính thức

Port-au-Prince · Vipassana Haiti

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Honduras 1 (Các) cơ sở không chính thức

Honduras · Vipassana Honduras

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mexico 1 (Các) trung tâm, 6 (Các) cơ sở không chính thức

Mexico · All Mexico Courses

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Monterrey · México Vipassana – Monterrey

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Morelos · Vipassana Meditation – Morelos, Mexico

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

México, San Bartolo Amanalco · Dhamma Makaranda

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Oaxaca · México Vipassana – Oaxaca

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Queretaro · Vipassana in Bajio, Mexico

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Veracruz · Vipassana México – Veracruz

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nicaragua 1 (Các) cơ sở không chính thức

Nicaragua · Vipassana Nicaragua

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Panama 1 (Các) cơ sở không chính thức

Panama · Vipassana Panamá

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Paraguay 1 (Các) cơ sở không chính thức

Asuncion · Vipassana Paraguay

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Peru 1 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Cusco · Vipassana Perú – Cusco

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Lima · Dhamma Suriya

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Peru · Vipassana Meditation in Peru

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Puerto Rico 1 (Các) cơ sở không chính thức

Puerto Rico · Vipassana Puerto Rico

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Suriname 1 (Các) cơ sở không chính thức

Paramaribo · Suriname

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Uruguay 1 (Các) cơ sở không chính thức

Uruguay · Vipassana Uruguay

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Venezuela 1 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Aragua, Cerca de Victoria · Dhamma Veṇuvana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Occidente · Vipassana Venezuela – Occidente

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Venezuela · Vipassana Meditation in Venezuela

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bắc Mỹ 18 (Các) trung tâm, 6 (Các) cơ sở không chính thức

Canada 5 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Alberta, Youngstown · Dhamma Karuṇā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

British Columbia, Duncan · Dhamma Modana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

British Columbia, Merritt · Dhamma Surabhi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Manitoba, Winnipeg · Vipassana Meditation in Manitoba

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ontario, Egbert · Dhamma Toraṇa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Quebec, Montebello · Dhamma Suttama

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Hoa Kỳ 13 (Các) trung tâm, 5 (Các) cơ sở không chính thức

California, Gilroy · Dhamma Santosa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

California, Kelseyville · Dhamma Maṇḍa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

California, North Fork · Dhamma Mahāvana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

California, Twentynine Palms · Dhamma Vaddhana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Colorado, Elbert · Dhamma Sela – Rocky Mountain Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Delaware, Claymont · Dhamma Pubbananda

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Georgia, Jesup · Dhamma Patāpa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Hawaii · Hawaii Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Idaho, Lava Hot Springs · Dhamma Pasava

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Illinois, Pecatonica · Dhamma Pakāsa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Massachusetts, Shelburne Falls · Dhamma Dharā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Michigan, Ann Arbor · Michigan Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Montana, Missoula · Montana Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

New York, New York, NY · New York Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ohio, Cleveland & Columbus · Ohio Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Texas, Kaufman · Dhamma Sirī

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Washington, Onalaska · Dhamma Kuñja

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Wisconsin, Menomonie · Dhamma Visuddhi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Châu Á 159 (Các) trung tâm, 30 (Các) cơ sở không chính thức

Trung Á 1 (Các) cơ sở không chính thức

Uzbekistan 1 (Các) cơ sở không chính thức

Uzbekistan · Vipassana Association of Uzbekistan

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Đông Á 7 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Hồng Kông 1 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Hang Tau, Sheung Shui

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tung Wan, Lantau Island · Vipassana Hong Kong

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nhật Bản 2 (Các) trung tâm

Chiba, Chiba-ken · Dhamma Ādicca (Dhammadicca)

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kyoto, Mizuho · Dhamma Bhānu

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mông Cổ 1 (Các) trung tâm

Ulaanbaatar · Dhamma Mahana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Hàn Quốc 1 (Các) trung tâm

Chǒllabuk-do, Jinan-gun · Dhamma Korea

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Đài Loan 2 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

All Sites in Taiwan · Vipassana in Taiwan

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kaohsiung · Dhamma Vikāsa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Taichung · Dhammodaya

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Đông Nam Á 38 (Các) trung tâm, 6 (Các) cơ sở không chính thức

Campuchia 2 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Bătdâmbâng, Battambang · Dhamma Laṭṭhikā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kâmpóng Cham, Kampong Cham · Dhamma Kamboja

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Phnum Pénh, Phnom Penh · Vipassana Cambodia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Indonesia 1 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Bali, Bali – Kintamani · Bali

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Vipassana Indonesia · Vipassana Meditation in Indonesia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Malaysia 2 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Dhamma Malaya · Malaysia Vipassana Meditation

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kedah, Kuala Ketil · Dhamma Sundara

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kedah, Kulim · Kulim

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Myanmar 23 (Các) trung tâm

Ayeyarwady, Ayeyarwaddy Region · Dhamma Mayūradipa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ayeyarwady, Ma-U-Bin · Dhamma Manorama

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ayeyarwady, Myaungmya · Dhamma Mitta Yāna

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bago, Indagaw · Dhamma Nidhi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bago, Thayawaddi · Dhamma Rakkhita

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kachin, Nan Kway village · Dhamma Sangam

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kaytho, Myanmar · Dhamma Cetiya Paṭṭhāra

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mandalay · Dhamma Vimutti

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mandalay, Mahã Aung Myay Township · Dhamma Maṇḍapa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mandalay, Mandalay Division · Dhamma Maṇḍala

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mandalay, Mogok · Dhamma Ratana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mandalay, Mogok · Dhamma Makuṭa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mandalay, Yechan Oo village Pyin Oo Lwin · Dhamma Mahimãr

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mon, Than-Phyu-Za-Yet · Dhamma Manohara

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Sagaing · Dhamma Shwe

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Sagaing, Yin-Ma-Bin Township · Dhamma Ñāṇadhaja

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Shan, Lashio · Dhamma Lābha

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Shan, Muse · Dhamma Pabbata

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Shan, Taunggyi · Dhamma Mahā Pabbata

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Yangon · Dhamma Magga

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Yangon · Dhamma Joti

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Yangon, Insein · Dhamma Hita Sukha Geha

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

zawti village Penwegone, Pegu Region · Dhamma Mani

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Philippin 1 (Các) trung tâm

Tiaong, Quezon Province · Dhamma Phala

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Singapore 1 (Các) cơ sở không chính thức

Central Singapore, Singapore 368186 · Vipassana Meditation in Singapore

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Thái Lan 9 (Các) trung tâm

Chantaburi · Dhamma Canda Pabhā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kanchanaburi · Dhamma Kañcana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Khon Kaen · Dhamma Suvaṇṇa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Krung Thep Maha Nakhon [Bangkok], Bangkok · Dhamma Dhānī

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Lamphun · Dhamma Sīmanta

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nakhon Si Thammarat · Dhamma Porāṇo

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Phitsanulok · Dhamma Ābhā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Prachin Buri, Prachinburi · Dhamma Kamala

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Udon Thani · Dhamma Puneti

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Việt Nam 1 (Các) cơ sở không chính thức

TP Hồ Chí Minh, T/P · Vipassana Meditation in Vietnam

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nam Á 113 (Các) trung tâm, 15 (Các) cơ sở không chính thức

Ấn Độ 96 (Các) trung tâm, 15 (Các) cơ sở không chính thức

Assam, Kamrup · Dhamma Asama

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Maharashtra, Mumbai · Mitra Upakram Vipassana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Maharashtra, Taluka Hingoli · Dhamma Desa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Arunachal Pradesh 1 (Các) trung tâm

Mudoi · Dhamma Aruna

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bihar 3 (Các) trung tâm, 4 (Các) cơ sở không chính thức

Bara Chakia, East Chapmaran 845412 · Dhamma Upavana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

BodhGaya · Dhamma Bodhi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ladaura pakri, Kurhani, Muzaffarpur · Dhamma Licchavī

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nalanda · Vipassana Courses in Nalanda, Bihar

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Patna · Bihar NonCentre Vipassana Courses

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Patna · Patna Vipassana Center

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Vaishali · Vipassana Meditation Centre, Vaishali

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Chhattisgarh 3 (Các) trung tâm

Bharari · Dhamma Garh

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Durg · Dhamma Ketu

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Village Singarbhatha Tahsil Abhanpur · Dhamma Kuṭī Vipassana Meditation Center

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Delhi

Goa 1 (Các) cơ sở không chính thức

Goa · Vipassana Goa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Gujarat 7 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Ahmedabad · Dhamma Pīṭha

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Dharmaj · Vipassana Courses in Dharmaj, Gujarat

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Dist Navsari · Dhamma Ambika

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Junagadh · Dhamma Junagadh

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kutch · Dhamma Sindhu

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mehsana · Dhamma Divākara

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Palitana · Dhamma Pāli

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Rajkot · Dhamma Koṭa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Vadodara · Dhamma Bhavana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Haryana 4 (Các) trung tâm

Delhi · Dhamma Sota

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kammaspur Village · Dhamma Paṭṭhāna

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Karnal · Dhamma Kāruṇika

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Rohtak · Dhamma Hitkari

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Himachal Pradesh 1 (Các) trung tâm

Dharamshala · Dhamma Sikhara

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Jammu & Kashmir 1 (Các) trung tâm

Ladakh · Dhamma Laddha

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Karnataka 4 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Bangalore · Dhamma Sukhalaya

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bangalore · Dhamma Paphulla

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Davangere · Vipassana Meditation and Research Centre – Davanagere

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kuntebettu · Dhamma Nadī

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nadappanahalli · Dhamma Vana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kerala 2 (Các) trung tâm

Cheriyanad near Chengannur · Dhamma Ketana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Thiruvananthapuram · Dhamma Paduma

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Madhya Pradesh 6 (Các) trung tâm

Balaghat · Dhamma Kānana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bhopal · Dhamma Pāla (Dhammapāla)

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Guna · Dhamma Guna

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Indore · Dhamma Mālwā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Jabalpur · Dhamma Bala

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ratlam · Dhamma Rata

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Maharashtra 31 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Ajaypur, Vidharbha · Dhamma Ajaya

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Akola · Dhamma Anākula

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Amravati · Dhamma Amravati

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Aurangabad · Dhamma Ajantā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bhandara · Dhamma Bhanḍāra

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bhusaval · Dhamma Bhūsana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Dhule · Dhamma Sarovara

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Dist. – Ratnagiri · Dhamma Pades

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Dhamma Pattana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Hivra, Wardha · Dhamma Vasudhā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Igatpuri · Dhamma Tapovana2

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Igatpuri · Dhamma Giri

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Igatpuri · Dhamma Tapovana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Jalgaon · Dhamma Jalgaon

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kalyan · Dhamma Vāhini

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Khadavli · Dhamma Saritā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kolhapur · Dhamma Ālaya (Dhammālaya)

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Latur · Dhamma Ᾱvāsa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mahad, 402301 · Mahad Vipassana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Manmad · Dhamma Manamoda

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nagpur · Dhamma Sugati

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nagpur · Dhamma Nāga

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nanded · Dhamma Niranjana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nashik · Dhamma Nāsikā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

New Mumbai · Dhamma Vipula

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Oza Tola, Gondia · Dhamma Gond

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Palghar · Dhamma Vāṭikā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Pune · Dhamma Puṇṇa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Pune Riverside · Dhamma Ānanda (Dhammānanda)

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Sangli · Dhamma Sugandha

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Solapur · Dhamma Siddhapuri

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Yavatmal · Dhamma Malla

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mizoram 1 (Các) trung tâm

Kamalanagar · Dhamma Pubbottara

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Orissa 2 (Các) trung tâm

Bhubaneshwar · Dhamma Bhubaneshwar

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Khariar Road · Dhamma Utkal

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Punjab 1 (Các) trung tâm

Hoshiarpur · Dhamma Dhaja

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Rajasthan 4 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Chaksu · Vipassana in Chaksu, Rajasthan

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Churu · Dhamma Pubbaja

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Jaipur · Dhamma Thalī

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Jodhpur · Dhamma Marudhara

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mt. Abu · Vipassana Meditation in Mt. Abu

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Pushkar, Ajmer · Dhamma Pushkar

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Sikkim 2 (Các) trung tâm

Gangtok · Dhamma Sikkim

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Gyanalakha, Upper Samdong · Dhamma Sineru

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tamil Nadu 4 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Chennai · Dhamma Setu

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Chettiyapatti, Gandhigram, Dindigul District · Dhamma Madhurā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Coimbatore · Coimbatore Vipassana Center

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kanchipuram · Dhamma Kanchi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Non-Centres · Non-centre Vipassana Courses in Tamil Nadu

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tiruvannamalai · Dhamma Arunachala

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Telugu Land 8 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Telugu Land · Telugu Land Courses

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Andhra Pradesh 2 (Các) trung tâm

Kumudavalli Village · Dhamma Ārāma (Dhammārāma)

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Vijayarayai · Dhamma Vijaya

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Telangana 6 (Các) trung tâm

Hyderabad – 500 070 · Dhamma Khetta

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nagarjun Sagar · Dhamma Nāgājjuna2

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nagarjun Sagar · Dhamma Nāgājjuna

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nagarjun Sagar · Dhamma Nāgājjuna

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nizamabad · Dhamma Nijjhāna

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Sanga Reddy · Dhamma Koṇdañña

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tripura 1 (Các) trung tâm

Machmara · Dhamma Puri

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Uttar Pradesh 6 (Các) trung tâm

Hastinapur · Dhamma Sudha

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kanpur · Dhamma Kalyana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kushinagar · Dhamma Kaya

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Lucknow · Dhamma Lakkhaṇa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Sarnath · Dhamma Cakka

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Sravasti · Dhamma Suvatthi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Uttarakhand 1 (Các) trung tâm

Dehradun · Dhamma Salila

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

West Bengal 1 (Các) trung tâm

Kolkata · Dhamma Gaṅgā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Iran 1 (Các) trung tâm

Mehrshahr · Dhamma Iran

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nepal 12 (Các) trung tâm

Biratnagar · Dhamma Birāṭa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Birganj · Dhamma Tarāi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Chitwan · Dhamma Citavana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Far Western, Banganga Municipality · Dhamma Nandana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Far Western, Katkuwa Surkhet · Dhamma Surakhetta

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kathmandu · Dhamma Shringa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kirtipur · Dhamma Kitti

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Lalitpur · Dhammāgāra

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Lukla · Dhamma Sagar

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Lumbini · Dhamma Jananī

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mechi, Gahirigaun, Phikkal, Illam District · Dhamma Suriyo

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Pokhara · Dhamma Pokharā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Sri Lanka 4 (Các) trung tâm

Anurādhapura, Anuradhapura · Dhamma Anurādha

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kŏḷamba, Kosgama · Dhamma Sobhā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Madhyama paḷāta, Kandy · Dhamma Kūṭa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Negampaha · Dhamma Dharani

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tây Á 1 (Các) trung tâm, 6 (Các) cơ sở không chính thức

Armenia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Armenia · Vipassana Meditation in Armenia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bahrain 1 (Các) cơ sở không chính thức

Bahrain · Vipassana Meditation in Bahrain

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Israel 1 (Các) trung tâm

Deganya Bet · Dhamma Pamoda

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Li-băng 1 (Các) cơ sở không chính thức

Lebanon · Vipassana Meditation in Lebanon

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Oman 1 (Các) cơ sở không chính thức

Oman · Vipassana Meditation in Sultanate of Oman

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Palestine 1 (Các) cơ sở không chính thức

Zababida · Vipassana Meditation in Palestine

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất 1 (Các) cơ sở không chính thức

United Arab Emirates

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Châu Âu 17 (Các) trung tâm, 39 (Các) cơ sở không chính thức

Tây Âu 2 (Các) trung tâm, 12 (Các) cơ sở không chính thức

Belarus 1 (Các) cơ sở không chính thức

Minsk · Vipassana Meditation in Belarus

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bungari 1 (Các) cơ sở không chính thức

Non-Center · Vipassana Bulgaria

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Cộng hòa Séc 1 (Các) cơ sở không chính thức

Praha · Vipassana Czech Republic and Slovakia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Hungari 1 (Các) cơ sở không chính thức

Salgótarján · Vipassana Meditation in Hungary

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ba Lan 1 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Dziadowice · Dhamma Pallava

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Krutyń · Vipassana Meditation in Poland

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Romania 1 (Các) cơ sở không chính thức

Cluj-Napoca · Fundatia Vipassana Romania

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nga 1 (Các) trung tâm, 4 (Các) cơ sở không chính thức

Dhamma Dullabha

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Novosibirskaja oblast’, Novosibirsk · Novosibirsk Vipassana Courses

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Permskij kraj, Perm · Vipassana Courses in Perm, Russia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

St. Petersburg · St. Petersburg Non Centre Vipassana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Yekaterinburg · Yekaterinburg NonCenter Vipassana Courses

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Thổ Nhĩ Kỳ 1 (Các) cơ sở không chính thức

Aydın, Izmir · Vipassana Meditation in Turkey

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ukraina 1 (Các) cơ sở không chính thức

Kiev · Vipassana Meditation in Ukraine

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bắc Âu 5 (Các) trung tâm, 9 (Các) cơ sở không chính thức

Đan Mạch 1 (Các) cơ sở không chính thức

Copenhagen · Denmark

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Estonia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Tallinn · Vipassana Meditation in Estonia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Phần Lan 1 (Các) cơ sở không chính thức

Helsinki · Finland

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ai-len 1 (Các) cơ sở không chính thức

Ireland · Vipassana Meditation in Ireland

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Latvia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Riga · Vipassana Meditation in Latvia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Lít-va 1 (Các) cơ sở không chính thức

Vilnius · Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Na Uy 1 (Các) cơ sở không chính thức

Thụy Điển 1 (Các) trung tâm

Östergötlands län [SE-05], Ödeshög · Dhamma Sobhana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Vương quốc Anh 4 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Herefordshire · Dhamma Dipa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Herefordshire · Dhamma Padhāna

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Herefordshire & Suffolk · Vipassana Meditation UK

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Northern England

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Scotland, Moffat · Scotland Vipassana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Suffolk, Stowmarket, Suffolk · Dhamma Sukhakāri

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nam Âu 3 (Các) trung tâm, 9 (Các) cơ sở không chính thức

Croatia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Zagreb · Vipassana Croatia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Hy Lạp 1 (Các) cơ sở không chính thức

Crete · Greek Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ý 1 (Các) trung tâm

Firenze, Lutirano · Dhamma Aṭala

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Macedonia (FYROM) 1 (Các) cơ sở không chính thức

Macedonia · Vipassana Meditation in Macedonia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bồ Đào Nha 1 (Các) cơ sở không chính thức

Rogil · Associação Vipassana Portugal

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Serbia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Belgrade · Vipassana Serbia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Slovenia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Ljubljana · Fundacija Vipassana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tây Ban Nha 2 (Các) trung tâm, 3 (Các) cơ sở không chính thức

Dhamma Neru, Santa Maria Palautordera – Barcelona · Dhamma Neru

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

North and East Area

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Spain · Vipassana in Spain

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

West, Center and South Area

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tây Âu 7 (Các) trung tâm, 9 (Các) cơ sở không chính thức

Áo 1 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Oberösterreich, A-4324 Rechberg · Dhamma Muditā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Wien, Vienna · Austria

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bỉ 1 (Các) trung tâm

Dilsen-Stokkem · Dhamma Pajjota

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Pháp 3 (Các) trung tâm, 4 (Các) cơ sở không chính thức

Paris · Paris Area

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Seine-et-Marne, Dhamma Nilaya (Seine et Marne) · Dhamma Nilaya

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Yonne, Dhamma Mahi (Yonne) · Dhamma Mahī

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

france · Vipassana in France

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Đức 1 (Các) trung tâm, 3 (Các) cơ sở không chính thức

Berg 112,Hausham,Bayern · Southeast Vipassana Group

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Koppelschleuse Jugend- und Kulturgästehaus Helter Damm 1 49716 Meppen · Northwest Vipassana Group

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Triebel · Dhamma Dvāra

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Unterhub 1, Near Bad Wurzach · Southwest Vipassana Group

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Hà Lan 1 (Các) cơ sở không chính thức

De Glind · Vipassana Meditation in the Netherlands

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Thụy Sĩ 1 (Các) trung tâm

Mont Soleil · Dhamma Sumeru

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Châu Đại Dương 9 (Các) trung tâm, 4 (Các) cơ sở không chính thức

Úc và New Zealand 9 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Châu Úc 8 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

New South Wales, Blackheath · Dhamma Bhumi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

New South Wales, Lower Portland · Dhamma Pāsāda

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

New South Wales, Northern Rivers Gold Coast · Dhamma Passaddhi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Northern Territory, Darwin · Vipassana Meditation Northern Territory

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Queensland, Pomona · Dhamma Rasmi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

South Australia, Clare · Dhamma Ujjala

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tasmania, Upper Dromedary · Dhamma Pabhā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Victoria, Woori Yallock · Dhamma Aloka

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Western Australia, Brookton · Dhamma Padīpa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

New Zealand 1 (Các) trung tâm

Dhamma Medini · Dhamma Medinī

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Melanesia 2 (Các) cơ sở không chính thức

Fiji 1 (Các) cơ sở không chính thức

Fiji · Vipassana Meditation in Fiji

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

New Caledonia 1 (Các) cơ sở không chính thức

New Caledonia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Vùng Micronesian

Polynesia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Polynesia thuộc Pháp 1 (Các) cơ sở không chính thức

Tahiti · Vipassana Meditation in French Polynesia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *