Vinayapitake Saratthadipani-tika – 3

Musāvādavaggassa paṭhamasikkhāpade khuddakānanti ettha ‘‘khuddaka-saddo bahu-saddapariyāyo. Bahubhāvato imāni khuddakāni nāma jātānī’’ti vadanti. Tatthāti tesu navasu vaggesu, tesu vā khuddakesu. Kāraṇena kāraṇantarapaṭicchādanameva vibhāvetuṃ ‘‘rūpaṃ anicca’’ntiādimāha. Rūpaṃ aniccanti paṭijānitvā tattha kāraṇaṃ vadanto ‘‘jānitabbato’’ti āha. ‘‘Yadi evaṃ nibbānassapi aniccatā āpajjatī’’ti parena vutto taṃ kāraṇaṃ paṭicchādetuṃ puna
‘‘jātidhammato’’ti aññaṃ kāraṇaṃ vadati.
‘‘Sampajānaṃ musā bhāsatī’’ti vattabbe
sampajāna musā bhāsatīti anunāsikalopena niddesoti āha ‘‘jānanto musā
bhāsatī’’
ti.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Vinayapitake Saratthadipani-tika – 3

Sāratthadīpanī-ṭīkā_3
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *