VIDEOS FROM MYANMAR TO THE WORLD: PART 1 – OVERLAND TO INDIA

From Myanmar to the World: Part 1 – Overland to India

This one-hour film follows a few Westerners among the thousands, who traveled the world in the early 1970s, “looking for something.” It’s the story of those hippies and seekers who discovered India, S.N. Goenka and the priceless gift of Dhamma. It’s also the story of a remarkable man who brought Vipassana meditation to the world. And finally, it’s a heartfelt tribute to the land and people of India.

  • Author: Marta Van Patten
  • Publisher: Pariyatti Publishing
  • Publication Date: 2020
  • Product Type: MP4 Video
  • Language: English

Product Code: 721020

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *